PROIZVODI


Takođe u našem asortimanu imamo i razne folije na rolnama po zahtevu kupca, razne džakove, papir mesarac i još dosta raznih proizvoda.

Svi naši proizvodi u potpunosti se mogu reciklirati, a zahvaljujući novim tehnologijama koje koristimo njihov period razgradnje je smanjen na samo četiri godine.

NAPOMENA:

Naši proivodi se izrađuju od HDPE I LDPE materijala a njihove karakteristike se su sledeće:

HDPE se definiše gustinom koja je veća ili jednaka od 0,941 g/cm3 . HDPE ima nizak stepen sastava, što kao posledicu imu jake medumolekulske sile i potrebno je uložiti velike napore prilikom istezanja. HDPE je neproziran. HDPE se proizvodi od sirove nafte. Potrebno je 1,75 kg sirove nafte da bi se dobio jedan kilogram HDPE. HDPE može da izdrži veće temperature, u odnosu na LDPE. Tako da može izdržati temperaturu od 120 oC u kratkom periodu, a 110 oC u stalnom zagrevanju. U procesu proizvodnje folija i kesa, u početnom stadijumu, bitno je naglasiti da se HDPE koristi u čvrstom agregatnom stanju i to u vidu granula. Otuda i ime granulat, koje se široko koristi kod nas. Takođe, potrebno je još reći da se za folije i kese od ovog tipa koristi termin šuškava folija odnosno šuškava kesa.

LDPE se definiše gustinom opsega od 0,910 do 0,940 g/cm3 . LDPE ima visok stepen sastava i dugačak lanac jedinjenja, što znači da lanac nije u vidu kristalne strukture. Zbog toga, LDPE, ima slabe međumolekularne sile. Posledica ovoga je što za LDPE treba uložiti manje napore prilikom istezanja, što ga na drugoj strani čini više elastičnim. LDPE može da izdrži temperaturu od 80 oC pri stalnom zagrevanju i 95 oC u kratkom intervalu. Proizvodi se i u providnoj varijanti. U procesu proizvodnje folija i kesa, u početnom stadijumu, bitno je naglasiti da se LDPE koristi u čvrstom agregatnom stanju i to u vidu granula (slika). Otuda i ime granulat, koje se široko koristi kod nas. Takođe, potrebno je još reći da se za folije i kese od ovog tipa koristi termin glatka folija odnosno glatka kesa.
 
 
Telefon:

032/536-56-18
069/251-29-60
Radno vreme:

Ponedeljak - petak: 08 - 16h