RECIKLAŽA

Recikliranje plastičnih kesa

Šta je reciklaža?

Reciklaža predstavlja ponovnu preradu i otpadnih materijala u proizvodnom ciklusu. 

Proces reciklaže uključuje:

Preduslov reciklaže je separacija. Ona može biti primarna (ukoliko se razdvajanje vrši na mestu nastanka) i sekundarna ( separacija pre procesa reciklaže).

Prednosti reciklaže
 
 
Telefon:

032/536-56-18
069/251-29-60
Radno vreme:

Ponedeljak - petak: 08 - 16h